Na rozmezí katastru Osvětiman a Medlovic se nachází jediné naleziště porcelánového jaspisu (porcelanitu) na Moravě - Medlovický lom. Pro místní je známější pod názvem "červenice" nebo "červenka", který získal díky svému cihlově červenému zbarvení. Historie lomu není dlouhá. Těžba porcelanitu zde začala na začátku druhé světové války a vytěžený materiál byl využíván zejména na zpevnění komunikací nebo k dekoračním účelům. Od sedmdesátých let je těžba zastavena a od roku 1997 je oblast o rozsahu 1,16 ha vyhlášena chráněným územím okresu Uh. Hradiště. Bohužel je území ohroženo snahou vlastníků o vytěžení zbytku horniny.

Porcelanit je hornina rohovcového vzhledu. Vznikla běhen panonu, kdy se v mělkých okrajových depresích usazovaly jíly se slojemi lignitu. Po vyhoření lignitové sloje došlo k vypálení původních jílů a vzniku porcelanitu. Nejcennější část lokality tvoří lomová stěna 50 m dlouhá, cca 5 m vysoká, která reprezentuje průřez zbytkem jedinečného výskytu porcelanitů v úplném profilu, včetně zón kontaktu s nadložím a podložím. Pro unikátní ukázku v úplném profilu je třeba jednou za 5 až 10 let odstraňovat případný nálet dřevin v celé ploše lomu.

P. Čtyřoký, Fr. Novák (1978): "Flyš a medlovické porcelanity v jižní části Chřibů", Časopis pro mineralogii a geologii 1/23, Praha

Medlovický lom
Medlovický lom
Medlovický lom
Medlovický lom
Medlovický lom
Medlovický lom
Medlovický lom
Medlovický lom
Medlovický lom