Svazek obcí „Osvětimansko“ byl založen v roce 2001 za účelem zásobování vodou obce Medlovice, Újezdec, Hostějov.

IČO 628 30 481
sídlo Osvětimany 350
předseda Svazku Aleš Pfeffer