Doporučené cykloturistické trasy podle Velké cykloturistické mapy Uhersko-hradišťsko (Bílé Karpaty, Chřiby) a další zajímavé okruhy


Cyklotrasa č. 8
Podchřibská (36,5 km - lehký okruh, kola silniční, treking)

0,0 Osvětimany
7,0 Boršice u Buchlovic
9,2 Tučapy
11,6 Vážany
17,9 Moravský Písek (železniční uzel)
21,8 Bzenec
26,4 Těmice
30,0 Žeravice (muzeum J.A. Komenského)
32,1 Ježov
36,5 Osvětimany

Z Osvětiman vyrazíme směrem na Uherské Hradiště. Po asi 1,5 km vyšlapeme do Medlovic, odtud potom téměř pořád z kopce přes Stříbrnice až do Boršic (7,0). V Boršicích zatočíme doprava a budeme prudce stoupat do Tučap (9,2) a za nimi dále do Vážan (11,6). Ve Vážanech na křižovatce zatočíme vlevo a buď přes Polešovice nebo mimo vesnici sjedeme k hlavní silnici ze Starého Města do Bzence. Po ní se dáme vpravo, čeká nás jediný více frekventovaný úsek (asi 10 km) přes Moravský Písek (17,9) do Bzence (21,8). Kousek za náměstím v Bzenci odbočíme z hlavní silnice vpravo na Osvětimany. Projedeme Těmice (26,4) a buď přes Syrovín do prudkého kopce do Újezdce a potom dolů přes Medlovice do Osvětiman nebo abychom se vyhnuli prudkému stoupání za Těmicema zatočíme doleva směrem na Žeravice. Po vjetí do obce zatočíme opět do leva směrem na Žádovice. Asi po dvou kilometrech zatočíme na malou silnici doprava, která nás přivede do Ježova (32,1) Odtud už nám do Osvětiman zbývají asi čtyři kilometry.

Cyklotrasa č. 17
Koryčanský okruh (58 km - středně náročný okruh, kola treking, MTB)

0,0 Osvětimany
4,8 Josefínský dvůr
9,1 Zavadilka (křižovatka turistických tras)
12,4 Koryčany
18,0 Střílky (barokní hřbitov, hrad)
22,7 Cetechovice
25,4 Roštín
31,1 Bunč (tur. chata)
39,6 Modrá (naučná tur. stezka, replika kostela z období Velké Moravy)
41,6 Velehrad (bazilika, lapidárium)
44,2 Tupesy
47,7 Buchlovice (zámek, hrad Buchlov)
49,4 Smraďavka (lázně, rekr. středisko)
52,7 Dlouhá Řeka
57,6 Osvětimany

Z Osvětiman vyrazíme směrem na Vřesovice . Po zhruba kilometrovém stoupání a půl druhého kilometru dlouhém klesání vjedeme do Vřesovic (2,5). Zde před návsí odbočíme z hlavní silnice doprava směrem na Kostelec. Po ujetí asi dvou kilometrů - Josefinský Dvůr (4,8) odbočíme z hlavní opět doprava na Kameňák. Pokračujeme pořád vpravo. Po asi dvou kilometrech se na silnici napojí zeleně značená turistická trasa, která nás přivede až na Zavadilku (9,1). Máme za sebou první velké stoupání naší trasy. Ze Zavadilky po žluté turistické značce sjedeme do Koryčan (12,4). Zde se napojíme na hlavní silnici z Kyjova do Kroměříže. Po ní pokračujeme směrem na Kroměříž. Projedeme Střílky (18,0), Cetechovice (22,7) a vjedeme do Roštína (25,4). V místě, kde hlavní silnice prudce odbočuje do leva z ní sjedeme. Pokračujeme rovně. Čeká nás další asi šestikilometrové velké stoupání na Bunč (31,1). Motivací může být příjemné posezení v tamní turistické chatě nebo následující téměř nepřerušovaný jedenáctikilometrový sjezd přes Modrou až do Velehradu (41,6). Z Velehradu pokračujeme vlevo na Tupesy (44,2), odtud vpravo přes Břestek do Buchlovic (47,7). V Buchlovicích jedeme kolem zámku nahoru, podjedeme hlavní silnici Uherské Hradiště - Brno a pokračujeme vpravo dolů na Smraďavku (49,4). Odtud můžeme buď pokračovat vpravo podél nádrže přes Sovín do Boršic. Z Boršic pak vpravo po hlavní přes Stříbrnice a Medlovice do Osvětiman. Jinou možností je pokračovat na Smraďavce rovně kolem rekreačních objektů na Dlouhou Řeku (52,7). Odtud nahoru po silnici a potom po cestě na Medlovské paseky, potom dolů do Medlovic a do Osvětiman.

Cyklotrasa č. 16
Přejezd Chřibů (54 km - středně náročný okruh, kola MTB)

0,0 Otrokovice (železniční uzel)
5,7 U Mrazíka
9,2 Tabarky
12,2 Kostelany
15,8 Bunč ( tur. chata, křižovatka turistických tras)
20,8 Vlčák
24,6 Motorest Samota
26,2 Střílecký hrad
30,5 Koryčany
34,2 Hrad Cimburk
40,9 Osvětimany
46,7 Ořechov
53,6 Moravský Písek

Cyklotrasa č. I
Ocásek - Holý kopec - Smraďavka (22 km - středně náročný okruh, kola silniční, treking)

0,0 Osvětimany
2,0 Vlčák
5,0 Pod Ocáskem
8,0 Na Pile
9,5 Pod Holým kopcem
13,5 Smraďavka
17,0 Dlouhá řeka
22,0 Osvětimany
Z Osvětiman vyrazíme směrem na Dolní paseky a na ranč Vlčák. Cesta je nejdříve mírně zvlněná a vede kolem fotbalového hřiště a dále kolem domů a chat na Dolních pasekách. Po minutí odbočky na Vlčák a překonání závory ale začne stoupat. Po dobře upravené cestě vyjedeme až na křižovatku značených turistických cest Pod Ocáskem (5,0). Zde zatočíme doprava a dále budeme pokračovat po červené značce. Ta nás nejdříve povede z prudkého kopce Na Pilu (8,0), potom opět nahoru Pod Holý kopec (9,5). Zde se cesta napojuje na dnes již nepoužívanou starou brněnskou silnici. Ještě před dalším pokračováním se můžeme občerstvit u nedaleké Kamenné studánky (vlevo po zelené). Dále pokračujeme dolů po staré silnici až k hlavní silnici I. třídy Uherské Hradiště - Brno (10,5). Následující dva kilometry vedou po této frekventované cestě. Cesta však neustále klesá, takže tento nepříjemný úsek máme rychle za sebou. Z hlavní cesty odbočíme vpravo směrem na Smraďavku. Zde se napojíme na již popsanou trasu č. 17 (Koryčanský okruh) a pokračujeme buď přes Dlouhou řeku nebo přes Boršice do Osvětiman.

Cyklotrasa č. II
Vážany - Ořechov - Žeravice - Ježov (19,7 km - lehký okruh, kola silniční, treking)

0,0 Osvětimany
1,4 Medlovice
2,8 Újezdec
5,8 Vážany
7,1 Ořechov
13,2 Žeravice (muzeum J.A. Komenského)
15,3 Ježov
19,7 Osvětimany
Z Osvětiman vyrazíme směrem na Uherské Hradiště. V Medlovicích (1,4) zatočíme doprava směrem na Bzenec. Těsně před Újezdcem (2,8) zatočíme doleva a pokračujeme ve stoupání. Po asi 200 metrech se nám naskytne zajímavý výhled na všechny světové strany. Po malém odpočinku pokračujeme dále, tentokrát už bez šlapání. Projedeme Vážany (5,8), na křižovatce zatočíme doprava, sjedeme do Ořechova (7,1). Po projetí vesnicí pokračujeme dále podél Ořechovského potoka až k silnici, ze které jsme odbočili před Újezdcem. Zatočíme doleva, ale asi po 100 metrech zatočíme doleva na Žeravice. Zde se napojíme na již popsanou trasu č. 8 Podchřibskou. Pokračujeme přes Žeravice a Ježov zpátky do Osvětiman.

Cyklotrasa č. III
Ježov - Kyjov - Svatobořice - Milotice - Vlkoš ( km - lehký okruh, kola silniční, treking)

0,0 Osvětimany
4,4 Ježov
5,8 Žádovice
10,8 Kyjov (železniční uzel)
14,5 Svatobořice-Mistřín
18,2 Milotice (zámek)
20,6 Skoronice
21,6 Vlkoš
25,7 Žádovice
27,1 Ježov
31,5 Osvětimany
Z Osvětiman vyrazíme směrem na Kyjov. Projedeme Ježov (4,4), Žádovice (5,8). V Kyjově () buď projedeme přes náměstí a u kina Panorama se napojíme na hlavní silnici na Brno, nebo pojedeme zadem a na hlavní se napojíme za benzinovou stanicí. Po přejetí mostu nad železnicí mírně stoupáme. Těsně před nemocnicí zatočíme doleva na Svatobořice-Mistřín. Zde buď můžeme zatočit na první křižovatce doleva směrem k železniční stanici Svatobořice a odtud po zelené turistické značce po polní cestě přímo k Milotickému zámku (18,2). Nebo zatočíme doleva až v Mistříně směrem na Dubňany. Po ujetí asi 2,5 km zatočíme opět doleva směrem na Milotice. Z Milotic pojedeme po silnici na Kyjov, ale asi po ujetí 1 km sjedeme z hlavní cesty doprava na Vlkoš (21,6). zde přejedeme železniční trať a hlavní silnici a pokračujeme dále rovně. Projedeme Kelčany a 1 km za vesnicí se napojíme na cestu z Kyjova do Osvětiman, kterou jsme použili už při cestě tam. Přes Žádovice (25,7) a Ježov (27,1) se vrátíme do Osvětiman.

Cyklotrasa č. IV
Boršice - Nedakonice - Ostrožská Nová Ves - Moravský Písek - Těmice (41,5 km - lehký okruh, kola silniční, treking)

0,0 Osvětimany
1,4 Medlovice
7,0 Boršice
10,5 Nedakonice
13,7 Kostelany
20,5 Ostrožská Nová Ves
23,5 Uherský Ostroh
29,0 Moravský Písek (železniční uzel)
32,2 Domanín
34,2 Těmice
38,7 Újezdec
40,1 Medlovice
41,5 Osvětimany

Z Osvětiman se vydáme směrem na Uherské Hradiště. Projedeme Medlovice a Stříbrnice. V Boršicích (7,0) zatočíme doprava směrem na Nedakonice. V Nedakonicích (10,5) zatočíme doleva na silnici směrem na Staré Město. Z ní po necelých třech kilometrech odbočíme doprava a vjedeme do Kostelan (13,7). V Kostelanech přejedeme most přes Moravu a po lesní cestě směřujeme k vodní nádrži Štěrk a do Ostrožské Nové Vsi (20,5). Zde zatočíme doprava, a po hlavní silnici dojedeme do Uherského Ostrohu (23,5). Odtud pokračujeme vpravo již po vedlejší cestě do Moravského Písku (29,0). V Noravském Písku pokračujeme rovně přes koleje do Domanína (32,2) do Těmic (34,2). V Těmicích zatočíme doprava a pokračujeme do Syrovína. Ze Syrovína prudce vystoupáme serpentinama do Újezdce (38,7) a odtud už bez šlapání pořád z kopce přes Medlovice (40,1) do Osvětiman.

Přílohy
FileDescriptionVyvěšenoSejmutoFile size
Download this file (cyklomapa_chribyv.jpg)Cykloturistická mapaCykloturistická mapa Chřibů  687 kB