TJ Osvětimany

Kopaná patří dlouhá léta k životu naší obce. Fotbalové mužstvo mužů bylo založeno v roce 1932 pod názvem SK Osvětimany. Datem založení patří k nejstarším ve svém okolí. První zápas sehráli jeho hráči 5. července 1932 (Osvětimany : Ježov) na starém hřišti za vesnicí v "Borkách" (dnešní lesní školka). Od roku 1942 se hrají mistrovská utkání na novém hřišti za koupalištěm. Zlatým písmem se do historie osvětimanské kopané zapsal rok 1990, kdy družstvo mužů po dvacetičtyřech letech vybojovalo postup do III. třídy.

Staří páni Osvětimany 2000

Na podzim roku 2000 přistoupil TJ Osvětimany k rekonstrukci kabin a zároveň k úpravě hrací plochy. Jako předčasný dárek ke svým narozeninám dostala osvětimanská kopaná v létě roku 2001 překrásný dárek - nově rekonstruované kabiny a hřiště. Byl to dar v hodnotě přes 800 000,- Kč. Peníze věnoval Obecní úřad ze svého rozpočtu. Práce byly zahájeny na podzim roku 2000. Projekt zpracovala ing. Eva Bartoňková (sponzorský dar), stavbu prováděli pracovníci stavební čety Obecního úřadu pod stavebním dozorem pana R. Cahlíka. Kabiny byly rozšířeny na velikost 18,5 x 6,5 m. Byla provedena rekonstrukce soc. zařízení, nové sprchy, výstavba toalet, místnosti pro rozhodčího. Uvnitř byly položeny nové obklady, dlažby, podlahy z PVC. Dále byly provedeny nové rozvody vody a el. energie. Kabiny dostaly novou střechu, fasádu, byly položeny nové chodníky. Upravena byla i prodejní místnost a sklad nářadí. Rozvody el. energie provedla jako sponzorský dar firma TREVO ELMA -THERM s. r. o. St. Město (ing. Zdeněk Berka). Místní organizace zahrádkářů věnovala fotbalistům 2 ks bojlerů. Velká pozornost byla věnována úpravě hrací plochy. Navážela se zemina, rovnal terén a provádělo se celé zatravnění hřiště, pak zavlažování a pravidelné sečení. V létě 2001 byla provedena kolaudace a hřiště slavnostně otevřeno zápasy dorostu, mužů a "starých pánů". Od podzimu 2001 se hrály mistrovské zápasy opět na našem hřišti.

Stránky TJ Osvětimany - oddíl kopané