Značené turistické trasy

Osvětimany jsou významnou turistickou křižovatkou. V následujícím seznamu jsou uvedeny jednotlivé značené cesty procházející obcí a jejich cílová místa.

žlutá: Radost (rekreační stř.) 3,5 km - Sv. Kliment 5 km - Cimburk 7,5 km

zelená: Nad Spářovy 2 km - Buchlov 10,5 km - Bunč (tur. chata) 24,5 km
zelená: Hostějov 2,5 km - Domanín 12,5 km - Bzenec 18 km

modrá: Kobylí doly 3 km - Zavadilka 7 km - Jestřabice 15,5 km

 

Doporučené turistické trasy

Dané trasy mají sloužit turistovi k získání základního přehledu, kde se všude může dostat a co může v okolí Osvětiman vidět. Trasy lze samozřejmě přizpůsobit a pozměnit dle požadavku turisty. Nám šlo jen o určité nastínění a pomoc v začátcích. Doufáme, že se nám toto úsilí aspoň v malé míře podařilo.

Přejeme Vám všem hodně zdaru a doufáme, že při poznávání krás Chřibů získáte mnoho zážitků, které se vám vryjí do paměti na celý život. Hodně úspěchů a ať Vám to šlape!

1. Osvětimany - Leopoldov - Buchlovice (8 km)
Vycházíme z Osvětiman po zelené značce směrem na osvětimanské paseky, zde na začátku lesa nalezneme rozcestník, který nás navede na lesní cestu značenou opět zeleně. Po ní se dostaneme k Dlouhé řece, křižovatce turistických cest. Pokračujeme po žluté směrem na Leopoldov. Užívanější název je Smraďavka. Bohužel tato část vede po asfaltové silnici, ale nabízí překrásný výhled na chřibské panorama. Je to rekreační oblast, ve které se nachází řada rekreačních, podnikových chat a restaurací. V těsné blízkosti restaurace u bývalých lázní narazíme na kapličku z konce 17. století, která byla postavena nad pramenem sirné vody. Dále procházíme kolem údolní přehrady se sypanou hrází, která vznikla přehrazením Dlouhé řeky a slouží k rekreačním účelům. Zde stojí za povšimnutí zejména tyčící se hrad Buchlov, ale i nezvyklý pohled na Holý kopec. Po překonání posledního kopce se dostáváme do Buchlovic. Zde se nabízí prohlídka zámku a překrásného zámeckého parku.

2. Osvětimany - Karlova skála - Buchlov (12 km)
Začátek je stejný jako u trasy č.1. Putujeme až k rozcestníku cest Dlouhá řeka. Od něho pokračujeme dále po žluté směrem Na Pilu a jsme velmi pozorní na okolí. Asi po 15 min. chůze (1 km) se louka po naší pravé straně mírně vklíní do lesa. A právě tady opustíme žlutou a vejdeme do něho, kde se napojíme na lesní cestu. Musíme být více pozorní, protože cesta není značena. Pro nás bude důležitá cesta, která se stáčí nejprve vpravo a pak stoupá vzhůru. Po ní vystupujeme tak dlouho, dokud po pravé straně neuvidíme na blízkém hřebeni skály. Přejdeme řídkým lesem a ocitáme se na Karlově skále, kterou tvoří pískovcovitá soustava skal vytvořena činností vody. Stejnou cestou se vracíme zpět a nebo sestupujeme po spádnici serpentinovým způsobem. Nyní pokračujeme opět po žluté značce Na Pilu. Nedaleko turistické křižovatky se nachází lovecká chata Na Maršavě. Odtud nám na Buchlov zůstává po červené jen 3,5 km. Na škodu je, že 2/3 vedou po silnici.

3. Osvětimany - Koryčanská kaple - Koryčany (11km)
Vykročíme po modré turistické značce. Zpočátku procházíme otevřeným teréném až do Kobylích Dolů a sledujeme Klimentský potok. Odtud modrá značka vede lesem, úbočím Holého kopce (458 m) a stále stoupá, prakticky až ke Koryčanské kapli. Ta byla postavena v 19. století v barokním stylu. Nyní můžeme být na sebe hrdi, poněvadž jsme překonali téměř 200 m výškového rozdílu. Asi 500 m od Koryčanské kaple je turistický rozcestník, zde se můžeme rozhodnout, kudy sestoupíme do Koryčan. 
Varianta: a) Po červené přes Moravanské louky, která nás přivede na silnici z Vřesovic do Koryčan. Dále po této silnici. 
b) Po modré, zelené nebo červené k hájovně Zavadilka a odtud po žluté do Koryčan.

4. Osvětimany - Koryčanská kaple - Hora sv. Kliment - Pod Ocáskem - Čertova skála - Osvětimany (16 km)
Z Osvětiman se vydáme po žluté. Tato cesta nás dovede ke křižovatce U Křížku. Zde se po červené a pak po modré cestě dostaneme ke Koryčanské kapli. Ta byla postavena v 19. století v barokním stylu a slouží jako důležitý orientační bod. Odtud sestoupíme po zelené na Horu sv. Klimenta (461 m). Po odpočinku se můžeme vydat opět po zelené ke značce pod Ocásek (553 m). Asi 200 m od ní odbočuje vpravo lesní cesta, která nás vede kolem Čertovy skály. Na tomto úseku cesty musíme být pozorní a držet se "této hlavní cesty". Asi po 1,5 km chůze příjdeme k průseku, který naši cestu zkříží. Odbočíme vlevo tímto průsekem zřetelnou cestou a asi po 500 m přijdeme k borové pěšině. Tyto vzrostlé borovice ukrývají Čertovu skálu. Doufáme, že se vám tento zajímavý pískovcový útvar podaří najít. 
Nyní se můžeme vrátit stejnou cestou na naši "hlavní cestu" a po ní sestoupit do Osvětiman, a nebo se napojíme na cestu, která vede kolem borovicové plochy směrem dolů a která nás také dovede do Osvětiman.

5. Osvětimany - Hora sv. Kliment - Kazatelna - U Mísy - Kozel - zřícenina hradu Cimburk (7 km)
Z Osvětiman se vydáme po žluté, která nás zavede přes horu sv. Klimenta ke Křížku. Odtud pokračujeme po červené kolem Kozla na Kazatelnu. Kozel - velký skalnatý pískovec. Kazatelna - skalisko z magurského pískovce je jednou z přírodních památek Chřibů. Odtud již můžete spatřit věž zříceniny hradu Cimburk. Dále pokračujeme po zelené až k Cimburku.

6. Osvětimany - Skály (7 km)
Poměrně nenáročná trasa určená pro odpočinkovou odpolední vycházku. 
Vyjdeme z Osvětimanské návsi po cestě směrem na Vřesovice. Po 200 m se dostaneme k mostku, pokračujeme však rovně po cestě směrem na Osvětimanské paseky. Míjíme rozcestník "U Křehule", rekreační objekty, až se dostaneme na křižovatku. Zvolíme cestu, která odbočuje vpravo. Zde po 150 m končí zpevněná cesta a začíná malý palouček a les. Vpravo na paloučku je lesní chata Stupalka. Po úvozové cestě, která přímo vchází do lesa pokračujeme mírným stoupáním směrem vlevo. Nemějte strach, protože vaše námaha bude bohatě odměněna, jak hezkými výhledy do okolí tak zajímavými pískovcovými skaliskami roztroušenými po okolí. Asi po 0,5 km chůze objevíme vpravo protáhlou vyvýšeninu s nejzajímavějšími skalisky. Nyní je naše příležitost opustit lesní cestu a vystoupit až k nim. Jedná se o pískovce zajímavě vymodelované vodou. První se nazývá Stůl a nedaleko od něj je Hlava. Pokračujeme hřebenem a po 500 m sestoupíme přímo po spádnici ke skalnímu městu. Jste u cíle a doufám, že vás nadchnou překrásné pískovcové skály Hvězda, Kůň a nejvyšší Osvětimanská jehla, která je také cvičnou skálou. Mezi domorodci se tomuto místu také říká Osvětimanky. 
Zpět se můžeme vrátit stejnou cestou.

Přílohy
FileDescriptionVyvěšenoSejmutoFile size
Download this file (info_tabule.jpg)Mikroregion BuchlovInformační tabule mikroregionu Buchlov  6481 kB