Starosta
Aleš Pfeffer
572 594 111
724 301 812
starosta@osvetimany.cz

Místostarosta
Michal Mlčák
572 594 111
mistostarosta@osvetimany.cz

Účetní, pokladní
Petra Hýsková
572 594 111
ucetni@osvetimany.cz 

Referentka - technická agenda
Jana Sojáková
572 594 111
referent@osvetimany.cz
Příjem textů pro hlášení v místním rozhlase a vkládání na web stránky Osvětiman a fb Osvětiman, příjem žádostí na kácení stromů, příjem žádostí do Domu s pečovatelskou službou, příjem prádla do čistírny a prádelny, kino, voda, odpady, DPS...

Matrikářka
Dana Hrušťáková
572 594 130
572 594 111
matrika@osvetimany.cz
vedení matrik pro Osvětimany, Medlovice, Újezdec a Hostějov, evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů, rozhlas, pohřební služby, Sbor pro občanské záležitosti