Vážení občané, v sobotu 6. ledna 2018 vyjdou opět do našich ulic koledníci Tříkrálové sbírky. U prahů Vašich domácností popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky. Výtěžek sbírky, kterou pořádá Oblastní charita v Uh. Hradišti, je určena na:

- nákup dalších zdravotních pomůcek pro domácí hospicovou péči a půjčovnu kompenzačních pomůcek,

- na přímou pomoc občanům Uherskohradišťska, podporu rodin v krizi (především s malými dětmi)

- a na spolufinancování výstavby Nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší v Uherském Hradišti.

Věříme, že i v roce 2018 se nám s Vaší pomocí podaří podpořit projekty, které pomáhají těm nejpotřebnějším. Začněme novým rok dobrým skutkem. Děkuje sociální komise a městys Osvětimany.