Starosta
Pfeffer Aleš

Místostarosta
Berka Otakar

Členové OZ
Ing. Berka Lubomír
Mgr. Cvek Jaroslav
Ing. Geryšer Lubomír
Hýsek Martin
Křemeček Luboš
Ing. Mynář Vratislav
Ing. Náplava Petr
Peška Miloš
Ing. Slovák Patrik

Výbory a komise při OÚ

Finanční výbor – předseda Ing. Lubomír Berka, členové Ing. Vratislav Mynář, Ing. Lubomír Geryšer

Kontrolní výbor – předseda Ing. Petr Náplava, členové Miloš Peška, Martin Hýsek