Starosta
Antonín Chrbját 

Zástupce starosty
Antoním Mrkůs

Členové rady a OZ
Otakar Berka
Miloš Peška

Členové OZ
Mgr. Jaroslav Cvek
Ferdinand Důbrava
František Hrušťák
Jiřina Křemečková
Ing. Petr Náplava
PhDr. Marie Náplavová
Ivana Vajčnerová

Komise při OÚ

Finanční
Předseda: Ing. Petr Náplava
Dohlíží nad hospodařením obce, navrhuje rozpočet obce, vyhlášky o místních poplatcích, investice obce.

Kulturní
Předseda: PhDr. Marie Náplavová
Podílí se na kulturním a společenské dění v obci. Organizuje setkání s jubilanty a činnost sboru pro občanské záležitosti

Sociální
Předseda: Ivana Vajčnerová
Vyhledávání sociálně potřebných osob, návrhy opatření, posuzování žádostí o byty a umístění v DPS.

Kontrolní a životního prostředí
Předseda: Ferdinand Důbrava
Návrh systému likvidace odpadů, návrh vyhlášek z oblasti ŽP, kontrolní činnost.

Stavební
Předseda: František Hrušťák
Povoluje drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce, provádí místní stavební šetření, navrhuje koncepční změny ÚPD.

Pro veřejný pořádek
Předseda: Mgr. Jaroslav Cvek
Vyřizování stížností a podnětů občanů.

Havarijní a povodňová
Předseda: Antonín Chrbját
Ochranná a prevence při havárijích.