Starosta
Ing. Bartoněk Josef

Místostarostka
PhDr. Náplavová Marie

Členové OZ
Berka Otakar
Důbrava Ferdinand
MUDr. Hlačinová Mária
Mgr. Kordulová Marie
Křemečková Jiřina
Magdálek Josef
Mrkůs Antonín
Ing. Náplava Petr
Struha Richard

Zastupitelstvo obce 2002 - 2006 

Výbory a komise při OÚ

Finanční výbor
přeseda: Ing. Petr Náplava
členové: Ing. Tibor Hlačina, Pavel Kníž, Miloš Peška, Richard Budík
Dohlíží nad hospodařením obce, navrhuje rozpočet obce, vyhlášky o místních poplatcích, investice obce.

Kontrolní výbor
přeseda: Josef Magdálek
členové: Vladimír Hrdina, Luboš Křemeček, František Hrušťák
Návrh systému likvidace odpadů, návrh vyhlášek z oblasti ŽP, kontrolní činnost.

Komise veř. pořádku a životního prostředí
přeseda: Richard Struha
členové: Hana Budíková, Martin Hýsek, Miroslav Bilík, Aleš Pfeffer
Vyřizování stížností a podnětů občanů.

Komise kulturní a péče o mládež
přeseda: Mgr. Marie Kordulová
členové: V. Mičková, J. Křemečková, D. Hrušťáková, Mgr. J. Hučková, PhDr. M. Náplavová, H. Motalová
Podílí se na kulturním a společenské dění v obci. Organizuje setkání s jubilanty a činnost sboru pro občanské záležitosti

Komise sociální
přeseda: MUDr. Mária Hlačinová
členové: Ivana Vajčnerová, Dana Ryšavá, Štěpánka Mítková, Jitka Pončíková
Vyhledávání sociálně potřebných osob, návrhy opatření, posuzování žádostí o byty a umístění v DPS.

Komise stavební
přeseda: Antonín Mrkůs
členové: Pavel Mička, Zdeněk Pernica, Jaroslav Širůčka
Povoluje drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce, provádí místní stavební šetření, navrhuje koncepční změny ÚPD.