Starosta
Berka Otakar

Místostarosta
Mgr. Berka Lubomír

Členové OZ
Ing. Bartoněk Josef
Magdálek Josef
Motalová Hana
Ing. Mynář Vratislav
PhDr. Náplavová Marie
Ing. Náplava Petr
Peška Miloš
Pfeffer Aleš
Vaculík Oldřich