Sbor dobrovolných hasičů Blišice dne 14. dubna pořádá Branný den. Svoláváme všechny vojáky v záloze, jejich rodiny, ale i malé vojáky a vojačky, aby nastoupili k rannímu rozdílení. Nástup do služby v 10,00 na návsi v Blišicích. Proběhne výcvik na kolovém bojovém vozidle Pandur, lehkém obrněném vozidle Iveco a nácviky v manipulaci s ručními zbraněmi od 1. světové války až po současnost. Pro malé brance je připravena stezka vojáka a jízda na čtyřkolce. Povoláváme i vojenské pekařky, aby soutěžili o nejlepší buchtu. Na závěr výcviku proběhne nácvik boje o osadu a léčka na projíždějící vozidlo. Všichni příchozí vojáci dostanou chrániče sluchu zdarma. K obědu podáváme vojenský guláš, avšak občerstvení pro malé i velké vojáky bude zajištěno po celou dobu akce. Těšíme se na vás, akci ZDAR.