Vážení spoluobčané, děkujeme Vám, že jste svými finančními dary přispěli do Tříkrálové sbírky v našem městyse. Děkujeme zároveň všem koledníkům a vedoucím skupinek za jejich osobní účast a obětavost koledovat.

V letošní Tříkrálové sbírce bylo vybráno 25 732,- Kč.  Vaše   zapojení do sbírky je projevem soucítění s lidmi, kteří se ocitají v nelehkých životních situacích, a zájmu o pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Ještě jednou děkujeme.