Oznamujeme občanům, že mohou na Úřadě městyse platit za vodné a stočné. V případě zájmu o zaslání faktury elektronicky nás kontaktujte na e-mailové adrese referent@osvetimany.cz Dále žádáme občany, kteří doposud stav vodoměru nenahlásili, aby tak učinili co nejdříve, nejpozději však do pátku 15.8. Pokud tak neučiní, bude jim nafakturována stejná spotřeba vody jako v loňském roce.