Vážení občané, v letošní Tříkrálové sbírce bylo v našem městyse vybráno rekordních 34 085,-Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky je projevem soucítění s lidmi, kteří se ocitají v nelehkých životních situacích, a zájmu o pomoc pro ty, kteří to nejvíce potřebují.

V roce 2022 podpoří Tříkrálová sbírka Domácí hospic Antonínek, obnovu vozového parku pro terénní služby a přímou pomoc občanům Uherskohradišťska, kteří se ocitli z jakéhokoliv důvodu v nouzi. Samozřejmě bude výtěžek použit na další potřeby, které se v tomto roce vyskytnou.

Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“.

Vážení spoluobčané, děkujeme Vám, že jste svými finančními dary přispěli do Tříkrálové sbírky v našem městyse. Děkujeme zároveň všem koledníkům a vedoucím skupinek za jejich osobní účast a obětavost koledovat. Ještě jednou Vám moc děkujeme!