Vážení spoluobčané, přátelé.

V sobotu 24.09.2022 končí volební období 2018-2022. Chtěl bych poděkovat za výbornou spolupráci panu místostarostovi Otakarovi Berkovi a všem zastupitelům, členům výborů, komisí a zaměstnancům městyse. Máme za sebou velmi těžké volební období, téměř celou dobu nás trápil koronavirus a špatná ekonomická situace České republiky.  Tento rok se k tomu přidala válka na Ukrajině a s tím spojená energetická krize. I přes tyto velké překážky musím konstatovat, že jsme byli velmi úspěšní. Jsme ekonomicky a organizačně velmi silná a zabezpečená obec.

Podařilo se nám realizovat všechny akce, které jsme občanům slíbil a do dalších let máme rozpracované další projekty a žádosti o dotace. Celkem jsme investovali za čtyři roky více jak 70 milionů Kč.

Máme v obci vynikají hasiče, myslivce, rybáře, chasu, dětský soubor Klimentek, pěvecký sbor, Klub důchodců, Český zahrádkářský svaz, hrajeme krásný fotbal. Nemohu opomenout výborně fungující Lesní družstvo, Základní a mateřskou školu a farnost. Všem zástupcům těchto spolků a organizací děkuji za spolupráci a přeji hodně elánu a sil do dalších let.

Milí spoluobčané, v sobotu si zvolíte zastupitele, kteří budou působit ve vedení městyse v období 2022-2026. Máte možnost vybírat z 55 kandidátů. Chci Vás všechny vyzvat, abyste přišli k volbám a vybrali z kandidátů ty zastupitele, u kterých jste přesvědčeni, že Vás budou úspěšně zastupovat, budou zodpovědně spravovat náš společný majetek a finance, jsou schopni být úspěšní při získávání dotací a plánování investic, mají s prací zastupitelů zkušenosti nebo pro výkon této funkce předpoklady. Čeká nás další těžké období, a proto potřebujeme silný tým zkušených a pracovitých zastupitelů. Věřím, že přijdete a vyberete správně. Děkuji a těším se na Vás v dalším volebním období.

Aleš Pfeffer, starosta