Pěstitelská pálenice Osvětimany

     Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Osvětimany oznamuje pěstitelům, že se dosud přihlásili pouze 3 zájemci o zpracování ovocných kvasů, což je nedostatečné množství pro zahájení pěstitelského pálení.

   Žádáme proto, aby se telefonicky přihlásili i zájemci o zpracování zimních kvasů. Číslo telefonu 776 152 726 zůstává nezměněno.

     Minimální množství pro zpracování je 150 litrů kvasu do kotle.

   V případě, že nebude dostatečný zájem, nemůže být pěstitelské pálení ani zahájeno.

     Dále oznamujeme pěstitelům, že začátkem října bude v provozu moštárna na zpracování podzimního ovoce v objektu pěstitelské pálenice v Osvětimanech.

     Moštárna bude v provozu v sobotu dle zájmu pěstitelů. Telefon do moštárny 77.55.44.100.