Vážení občané,

v sobotu 7. ledna 2017 vyjdou opět do našich ulic koledníci Tříkrálové sbírky. U prahů Vašich domácností popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky. Výtěžek sbírky, kterou pořádá Oblastní charita v Uherské Hradišti, je určen na přímou pomoc lidem v nouzi v našem regionu, opravu objektu denního centra sv. Ludmily, zajišťující služby pro osoby se zdravotním a mentálním postižením a výstavbu Centra služeb pro osoby bez přístřeší v Uherském Hradišti. Věříme, že i v roce 2017 se nám s Vaší pomocí podaří podpořit projekty, které pomáhají těm nejpotřebnějším.