Vážení spoluobčané, děkujeme Vám, že jste svými finančními dary přispěli do Tříkrálové sbírky v našem městyse. Děkujeme zároveň všem koledníkům a vedoucím skupinek za jejich osobní účast a obětavost koledovat v tak mrazivém počasí.

V letošní Tříkrálové sbírce bylo vybráno 22.466,-Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky je projevem soucítění s lidmi, kteří se ocitají v nelehkých životních situacích, a zájmu o pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Ještě jednou Vám ze srdce děkujeme!